Szanowni Autorzy i Darczyńcy

Ten post został przygotowany specjalnie dla Was. Ma on charakter informacyjny w związku z gorącym sezonem rozliczeń podatkowych i nie chodzi tu o prośbę by przekazać nam 1,5 %, lecz pomóc Wam odzyskać pieniądze z odliczeń od podatku wpłat darowizn na Fundacja Poetariat. Robimy to po to by uświadomić Was, że warto brać udział w naszych kreatywnych projektach, wspierać nasze działania statutowe, bo dobro zawsze wraca! Jak? Przeczytacie poniżej.

Jak możesz odliczyć darowiznę dla organizacji pozarządowej od podatku?

Ważne!

Darowizny możemy przekazywać przez cały rok – w każdej chwili. To nasze pieniądze i nasza decyzja. Jednak nie oznacza to, że równie często korzystamy z odpisu podatkowego. Warunkiem odliczenia (do 6% od dochodu) jest wpłata darowizny na konto bankowe organizacji. Czyli rozliczając się w 2023 r., z podatków za 2022 rok, warto uwzględnić darowizny przekazane w 2022 r.

Pamiętaj! Organizacja pozarządowa, której przekazujemy darowiznę nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego.

apisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9), dotyczące osób zarówno prywatnych, jak i prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, określają możliwość odliczenia darowizny od podatku dochodowego. Zgodnie z nim można odliczyć darowizny m.in. na:

• organizacje (m.in. na naszą Fundację Poetariat), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Poniżej link do kalkulatora odliczeń dla naszych wspaniałych filantropów.

a także ikonografika, która ułatwi Wam odliczenia darowizn tych dokonanych w 2022 oraz tych, które dokonacie w 2023.

Gdybyście chcieli zasilić nasze kulturalno-wydawnicze działania choćby symboliczną kwotą, podajemy dane do przelewu:

FUNDACJA POETARIAT

PKO BP PL 96 1020 4564 0000 5602 0366 2152

tyułem: “darowizna na cele statutowe” (można także określić szczegółowo, na które konkretnie – status fundacji wisi na stronie fundacjapoetariat.pl )

Dziękujemy z całego serca za wszystkie dotąd przekazane na Fundację Poetariat darowizny ❤ Macie ogromne serca!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *