poetyckie debiuty 2023

W ramach obchodów MIĘDZYNARODOWEGO DNIA POEZJI zachęcamy do udziału w poetyckiej wiośnie pt. PRIMAVERA (antologia).

Chcielibyśmy aby poetki i poeci skupili się na bardzo szerokim znaczeniu wiosny, zarówno w aspekcie przyrody, która budzi się do życia po zimowym śnie (roślinność, zwierzęta, powracające i zakładające lęgi ptaki), natury człowieka, procesu odrodzenia, a także do bogatej symboliki silnie związanej z okresem nadejścia wiosny. Niech Wasze wiersze niczym pierwsze przebiśniegi wychylą główki na piękno otaczającego nas świata.

Projekt skierowany jest do wszystkich Autorów, tych przed debiutem i po. Dopuszczamy wiersze także młodych Autorów 16+.

Spośród Autorów biorących udział w projekcie zostaną wyłonione dwie, których redakcja uhonoruje certyfikatami: “DEBIUT ROKU” oraz “POETA – ARCHITEKT LEPSZEGO ŚWIATA

Zgłoszenia zawierające:

* od 3 do 5 utworów poetyckich (do wyboru przez redakcję) o tematyce wiosennej; długość utworu nie powinna przekraczać 25 wersów.

* krótki biogram (10 wersów max.; proszę unikać pisania biogramu w pierwszej osobie liczby pojedynczej)

* wyraźne, dobrej rozdzielczości (min. 300 dpi) zdjęcie portretowe (bez negliżu, dekoltów itp.)

należy słać na adres naszej redakcji: fundacja.poetariat@gmail.com

Na zgłoszenia czekamy do 21 marca 2023.

*Udział w projekcie jest odpłatny. Koszt udziału pokrywa pakiet egzemplarzy autorskich.

**W przypadku gdy autor nie ma ukończonych 18 lat do zgłoszenia należy załączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *